NENIA - hřbitov pro domácí zvířata

O nás

Články

Fotogalerie

Kde nás najdete

Nabízené služby

Kontakt

Poslední cesta

Každého chovatele či majitele zvířat potká jednou ta nejtěžší chvíle v jejich soužití, a tou je poslední rozloučení….
Ač bychom se snažili sebevíc je životní cesta našich pejsků a kočiček kratší než ta naše. Je mnoho majitelů zvířat,
kteří nechají jejich tělíčka ve veterinárních ordinacích nebo na veterinárních klinikách, bez rozdílu jestli to byl šampion
nebo jen kříženec, byť jim za života dala spoustu oddanosti, věrnosti, radosti a lásky. Ti pak končí při hromadném svozu
v kafilerních asanačních podnicích. Ti z nás, kteří jsou uvědomělí, vědí, že mají ještě jiné možnosti, jak naložit s mrtvým tělíčkem.
Jednou z nich je pohřbení na zvířecím hřbitově nebo na vlastním pozemku, za dodržení veterinárních a hygienických předpisů.
Tato poslední cesta a služba, kterou pro svého kamaráda uděláte je etická. Plně chápeme určité předsudky plynoucí z náboženských důvodů,
které lidé mají při využití této poslední možnosti jakou je zvířecí hřbitov. Máme plné pochopení a individuální přístup ke každému
klientovi. Provádíme pouze individuální pohřbívání zvířat, s možností se přímo neúčastnit pohřbu. Se zvířátkem se můžete rozloučit
v naší rozlučkové síni a svého zvířecího přítele navštěvovat na našem hřbitově.Rozdíl mezi kafilérií a hřbitovy

Kafilérie je asanační podnik, ve kterém se neškodně zpracovávají uhynulá zvířata (kadávery) z hospodářského chovu,
ze zájmového chovu, jateční odpady a jiné odpady živočišného původu. Hromadné svozy kadáverů jsou zajišťovány speciálními
velkoobjemovými vozy. Po té jsou naváženy do destruktorů, kde se za vysokého tlaku a teploty 130°C veškeré živočišné odpady rozvaří
na hmotu, ze které se lisem oddělí tuk, který se dále průmyslově zpracovává, a masokostní moučka, která je hlavním produktem kafilérií.
U nás se masokostní moučka nesmí dále zkrmovat, z důvodu nákazového opatření proti šíření nemoci BSE a proto se používá
jako přídavné palivo do cementárenských pecí.
Kafilérie mají svůj nepostradatelný význam v oblasti hospodářského chovu zvířat a v živočišné výrobě,
ale v oblasti zájmového chovu zvířat si troufáme tvrdit, že ne. A to hlavně z důvodu etického,
počínaje samotnou manipulací s uhynulým zvířetem, až po jeho finální zpracování v kafilérii.
Z tohoto důvodu je hřbitov zvířat tou jedinou poslední službou pro naše zvířecí kamarády, kdy je každému individuálně
zajištěn důstojný odchod z toho světa. Našim přáním a určitě i přáním všech našich zvířecích kamarádů je,
aby s nimi i po smrti bylo zacházeno důstojně a aby jejich cesta nekončila v asanačních kafilerních zařízeních.